Wczesne diagnozowanie

Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci starszych ma na celu ocenę rozwoju psychoruchowego, zdiagnozowanie wszelkich niepokojących zachowań, które zaobserwowali rodzice podczas codziennej pielęgnacji oraz aktywności dziecka.

W pierwszych miesiącach życia mózg dziecka jest najbardziej plastyczny i rozpoczęcie odpowiedniej terapii możliwie jak najwcześniej (około 2 miesiąca życia) przynosi najlepsze efekty terapeutyczne.

Zajmuje się także wspomaganiem rozwoju dzieci zdrowych tzw. profilaktyka zaburzeń psycho-ruchowych, zapewniam dokładna ocenę rozwoju ruchowego dziecka i prowadzę instruktaż pielęgnacyjny dla rodziców, aby mogli w pełni wspierać prawidłowy rozwój swoich pociech w domu, podczas wykonywania codziennych czynności takich jak: noszenie, podnoszenie, odkładanie, kąpanie, karmienie, przewijanie oraz zabawę.

Pierwszy rok życia dziecka decyduje o poprawnym rozwoju w przyszłości.