Metody pracy

Terapia NDT-Bobath

Prowadzę terapię neurorozwojową metody NDT-Bobath, której koncepcja polega na wygaszaniu patologicznych odruchów z jednoczesnym wprowadzaniem i torowaniem prawidłowych reakcji odruchowych. Terapia ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki czemu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych (sensorycznych) i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane do prawidłowego rozwoju.

„Nie uczymy ruchów, ale czynimy by były one możliwe”- (K.B. Bobath 1981r.)

FITS Concept
(Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Metoda Fits powstała w 2004 r. dla potrzeb terapii dzieci ze skoliozami, choroby Scheuermanna oraz wadami postawy (dysfunkcje w obrębie stóp, kolan, asymetrie tułowia, wady klatki piersiowej). Obejmuje ona dokładne badanie pacjenta, przygotowanie do korekcji wady postawy poprzez trening kontroli sensomotorycznej, usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, oraz trójpłaszczyznowego
korekcję-tzn. budowanie i stabilizowanie korekcyjnych wzorców ruchowych w pozycjach funkcjonalnych.